Køb af ejendomme

Køb af ejendomme

Ruge Ejendomme er interesseret i køb af investeringsejendomme i alle danske købstæder.

Vi er blandt andet interesseret i: 

Bolig- og erhvervsejendomme

Projekt- og udviklingsejendomme

Ubebyggede grunde

Aktier og anparter i mindre ejendomsselskaber

Deltagelse i Joint Ventures

- Ruge Ejendomme ApS - CVR nr. 28105916 -

   Ruge Ejendomme